Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


K O L E J

  Kolej w Warszawie i Województwie Mazowieckim   Kolej w Polsce   Linie kolejowe dużych prędkości - plany budowy w PolsceElektroniczny Rozkład Jazdy Pociągów


Aktualizowany na bieżąco Elektroniczny Rozkład Jazdy Pociągów to najlepsze narzędzie do planowania podróży koleją. Rozkład zawiera połączenia kolejowe wszystkich przewoźników realizujących zadania przewozowe w Polsce oraz połączenia zagraniczne realizowane przez polskich przewoźników. Jest szczególnie przydatny przy wyszukiwaniu skomplikowanych połączeń kolejowych.

Internetowa sprzedaż biletów

Internetowa sprzedaż biletów e-IC to nowoczesna forma zawarcia umowy przewozu w pociągach komunikacji krajowej spółki PKP Intercity. Umożliwia dokonanie rezerwacji i zakup biletu na przejazd na miejsca do siedzenia, sypialne i do leżenia. Płatnosci dokonuje się kartą lub przelewem online. Po dokonaniu płatności dokonuje się samodzielnego wydrukowania imiennego biletu.
Nie ma już potrzeby stania w kolejkach do kas biletowych PKP!!!

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego

Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym mierzony jest liczba wypadków związanych z ruchem pociągów, odnoszących się do wielkości wykonanej pracy pociągowej. Przy złym stanie technicznym infrastruktury kolejowej i braku środków na inwestycje i modernizacje, głównym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego stosowanym przez zarządców infrastruktury jest wprowadzanie ograniczeń szybkości jazdy pociągów na kolejnych odcinkach torów. Punktowe ograniczenia prędkości wzrosły z 4.3 tys. w 2000 roku do prawie 6.5 tys. w 2004. Licząc w kilometrach torów odcinki torów, na których ograniczono prędkość jazdy z 2.5 tys. kilometrów w tym samym okresie wzrosły do 3.2 tys. a wydłużenie czasu jazdy pociągów wyrażone w minutach wzrosło z 4666 do 6782.
W konsekwencji maleje jakość usługi transportowej - szybkość i terminowość wykonywania przewozów. Biorąc pod uwagę aktualny stan infrastruktury kolejowej, skutkujący wzrostem ograniczeń prędkości, transport kolejowy w Polsce jest konkurencyjny jeszcze tylko przy przewozie towarów. W przewozie osób coraz bardziej odstaje od potrzeb potencjalnych klientów. Statystyki przewozowe potwierdzają te oceny. Jeszcze w 1990 roku koleją podróżowało 790 mln pasażerów w roku 2004 zaledwie 272 tj. zaledwie 35 % tego, co na początku lat dziewięćdziesiątych. Tego spadku nie da się w żaden sposób uzasadnić rozwojem komunikacji samochodowej czy lotniczej. Koleje czeskie i austriackie, pięciokrotnie mniejsze pod względem powierzchni kraju, liczby mieszkańców i długości linii, przewożą rocznie 190 mln pasażerów. Koleje niemieckie 1.7 mld, francuskie 880 mln a brytyjskie, gdzie niedawno ogłoszono stan kolejowej klęski, blisko 960 mln pasażerów.
W wyniku wypadków kolejowych liczba ofiar śmiertelnych wynosiła:
 • 113 osób w 1990,
 • 83 osoby w 1995,
 • 50 osób w 2000,
 • 46 osób w 2003 roku.
  W 2003 roku doszło do 247 wypadków kolejowych tym 99 to wypadki pociągowe, 82 manewrowe i 266 na przejazdach kolejowych.
  Widać więc, że w strukturze wypadków kolejowych dominują wypadki na przejazdach kolejowych - 60%.
  Na styku dróg kołowych z kolejowymi zbudowano ok. 18 tys. skrzyżowań jednopoziomowych, są one newralgicznymi miejscami na szlakach komunikacyjnych. Wypadki na przejazdach kolejowych przynoszą prawie 95 procent zabitych i rannych wszystkich wypadków kolejowych. Zderzenia i wykolejenia samych pociągów to tylko 5 %. Wypadki na przejazdach wyrządzają również poważne szkody materialne i wywołują utrudnienia w funkcjonowaniu sieci komunikacyjnej.
  W 2004 roku NIK przeprowadził kontrolę działalności instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na styku droga – kolej. W swoim raporcie NIK zwraca uwagę na nierzetelność w zakresie opracowywania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu w obszarze styku dróg publicznych z linia kolejowa, niedostateczną współprace miedzy zarządcami infrastruktury kolejowej i drogowej. Wskazano na dramatyczny stan przejazdów kolejowych. Urządzenia na przejazdach kolejowych są nienowoczesne i zużyte. Prawie 60 % przejazdów wymaga gruntownego remontu, wymiany nawierzchni. Około 80 % urządzeń zamontowanych na przejazdach często ulega awariom a niektóre urządzenia pochodzą jeszcze sprzed drugiej wojny światowej. NIK sygnalizuje też złą widoczność torów od strony drogi, zły stan dróg dojazdowych i poważne zaniedbania w zakresie sygnalizacji i oznakowania przejazdów kolejowych, zawieszanie z przyczyn ekonomicznych obsługi przejazdów kolejowych wyposażonych w rogatki.

  Źródło: Janusz Piechociński Zespół Doradców Gospodarczych TOR