Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


P&R istniejące P&R planowane Analiza BPRW

Parkingi "Parkuj i Jedź" (Park & Ride)


Rozwój systemu parkingów Parkuj i Jedź jest korzystny z punktu widzenia oddziaływania na zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy oraz warszawskiej aglomeracji i ograniczenie dojazdów samochodami do centrum miasta. Jednak ze względu na wysokie koszty budowy i utrzymania parkingów na terenie miasta (zwłaszcza parkingów wielopoziomowych lub zadaszonych), traktować go należy jako uzupełnienie systemu komunikacyjnego miasta, a nie jego podstawę. Na terenie mista stołecznego parkingi P&R powinny powstawać jedynie w II i III strefie (strefie miejskiej i strefie przedmieść), głównie przy przystankach komunikacji szynowej (metra, kolei, tramwaju). Niedopuszczalna jest budowa parkingów P&R w strefie śródmiejskiej lub zbyt blisko centrum miasta. Celem ograniczania ruchu wjazdowego do Warszawy ważne jest tworzenie systemu P&R poza granicami miasta (w gminach tworzących aglomerację warszawską), przede wszystkim przy stacjach linii kolejowych. Przy tego typu przedsięwzięciach konieczna jest współpraca lokalnych władz samorządowych, władz województwa, władz Warszawy i przewoźników kolejowych. Celem redukcji kosztów obsługi systemu P&R możliwe jest wprowadzanie opłat za korzystanie z parkingów, ale pod warunkiem przeprowadzenia dokładnej analizy podaży i popytu oraz wpływu opłat na rezygnację z korzystania z systemu.
Rozwój systemu Parkuj i Jedź, jako czynnika uzupełniającego i integrującego system komunikacji w Warszawie, został zapisany w przyjętym w 2006 roku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy oraz w przyjętej w lipcu 2009 roku Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata następne. Szczegółowej analizy poszczególnych parkingów systemu P&R pod kątem położenia, wielkości, powiązania z transportem zbiorowym i uwarunkowań realizacji, dokonanano w pochodzącej z października 2009 roku Polityce Parkingowej m. st. Warszawy do roku 2035. W tym ostatnim opracowaniu również celem usystematyzowania problematyki, zaproponowano klasyfikację parkingów P&R z punktu widzenia ich wielkości oraz dostępności.
Niezależnie od m.st. Warszawy, budowane są parkingi "Parkuj i Jedź" dla klientów kolei poza granicami administracyjnymi stolicy. Ich operatorami są m.in. Koleje Mazowieckie oraz Warszawska Kolej Dojazdowa. Na koniec należy zauważyć istnienie samorzutnie tworzących się "dzikich" parkingów, które można zaobserwować przy prawie każdym przystanku kolejowym w aglomeracji warszawskiej.

TYP 1TYP 2TYP 3TYP 4
Liczba miejsc dla samochodów ponad 500300-500100-300do 100
Dojazd samochodem ze strefy podmiejskiejulicami klasy S lub GPulicami klasy S, GP i Gulicami klasy S, GP i G 
Powiązanie z komunikacją zbiorowąmetro lub szybki tramwajmetro lub szybki tramwajmetro, tramwaj lub kolejtramwaj lub kolej
Położeniestrefa III lub granica III i IIstrefa III lub IIstrefa II i IIIstrefa II i III
Parkingi "Parkuj i Jedź" istniejące

W Warszawie

Metro Młociny
(wielopoziomowy - Typ 1)
 • Liczba miejsc dla samochodów: 986 + 24 dla niepełnospr.
 • Liczba miejsc dla rowerów: 20
 • Metro Marymont
  (wielopoziomowy - Typ 2)
 • Liczba miejsc dla samochodów: 400 + 6 dla niepełnospr.
 • Liczba miejsc dla rowerów: 28
 • Metro Wilanowska
  (wielopoziomowy - Typ 3)
 • Liczba miejsc dla samochodów: 290 + 6 dla niepełnospr.
 • Liczba miejsc dla rowerów: 30
 • Metro Ursynów
  (jednopoziomowy - Typ 3)
 • Liczba miejsc dla samochodów: 166 + 7 dla niepełnospr.
 • Liczba miejsc dla rowerów: 60
 • Metro Stokłosy
  (jednopoziomowy - Typ 3)
 • Liczba miejsc dla samochodów: 102 + 4 dla niepełnospr.
 • Liczba miejsc dla rowerów: 12
 • Połczyńska
  (jednopoziomowy - Typ 2)
 • Liczba miejsc dla samochodów: 400 + 12 dla niepełnospr.
 • Liczba miejsc dla rowerów: 20
 • Anin
  (jednopoziomowy - Typ 4)
 • Liczba miejsc dla samochodów: 83 + 3 dla niepełnospr.
 • Liczba miejsc dla rowerów: 60
 • Al. Krakowska
  (wielopoziomowy - Typ 2)
 • Liczba miejsc dla samochodów: 428 + 11 dla niepełnospr.
 • Liczba miejsc dla rowerów: 110
 • Niedźwiadek (w budowie)
  (wielopoziomowy - Typ 2)
 • Liczba miejsc dla samochodów: 378 + 8 dla niepełnospr.
 • Liczba miejsc dla rowerów: 100
 • Wawer
  (jednopoziomowy - Typ 3)
 • Liczba miejsc dla samochodów: 129 + 4 dla niepełnospr.
 • Liczba miejsc dla rowerów: 72
 • Jagiellońska
  (jednopoziomowy - Typ 4)
 • Liczba miejsc dla samochodów: 96 + 4 dla niepełnospr.
 • Liczba miejsc dla rowerów: brak • W warszawskiej aglomeracji

  PKP Brwinów
  (jednopoziomowy - Typ 4)
       Operator: Koleje Mazowieckie
 • Liczba miejsc dla samochodów: 47
 • Liczba miejsc dla rowerów: 20
 • PKP Celestynów
  (jednopoziomowy - Typ 4)
       Operator: Koleje Mazowieckie
 • Liczba miejsc dla samochodów: 45 + 2 dla niepełnospr.
 • Liczba miejsc dla rowerów: 20
 • WKD Komorów
  (jednopoziomowy - Typ 4)
       Operator: Warszawska Kolej Dojazdowa
 • Liczba miejsc dla samochodów: brak danych
 • Liczba miejsc dla rowerów: brak danych
 • PKP Ożarów Mazowiecki
  (jednopoziomowy - Typ 4)
       Operator: Koleje Mazowieckie
 • Liczba miejsc dla samochodów: 50
 • Liczba miejsc dla rowerów: brak danych
 • WKD Pruszków
  (jednopoziomowy - Typ 4)
       Warszawska Kolej Dojazdowa
 • Liczba miejsc dla samochodów: brak danych
 • Liczba miejsc dla rowerów: brak danych
 • PKP Teresin
  (jednopoziomowy - Typ 4)
       Operator: Koleje Mazowieckie
 • Liczba miejsc dla samochodów: 54 + 3 dla niepełnospr.
 • Liczba miejsc dla rowerów: 6
 • PKP Żyrardów
  (jednopoziomowy - Typ 4)
       Operator: Koleje Mazowieckie
 • Liczba miejsc dla samochodów: 49
 • Liczba miejsc dla rowerów: brak danych
 • PKP Mińsk Mazowiecki
  (jednopoziomowy - Typ 3)
       Operator: Koleje Mazowieckie
 • Liczba miejsc dla samochodów: 140
 • Liczba miejsc dla rowerów: 40
 • Poza aglomeracją

  PKP Siedlce
  (jednopoziomowy - Typ 4)
       Operator: Koleje Mazowieckie
 • Liczba miejsc dla samochodów: 45 + 2 dla niepełnospr.
 • Liczba miejsc dla rowerów: 20
 • PKP Radom
  (jednopoziomowy - Typ 3)
       Operator: Koleje Mazowieckie
 • Liczba miejsc dla samochodów: 186 + 12 dla niepełnospr.
 • Liczba miejsc dla rowerów: brak danych


 • Wawer
  (jednopoziomowy - Typ 3)

  Lokalizacja: Dzielnica Wawer, przy przystanku kolejowym Warszawa Wawer
  Liczba miejsc dla samochodów: 129 + 4 dla niepełnosprawnych
  Liczba miejsc dla rowerów: 72


  Projekt stałej organizacji ruchu 1,94 MB
  Parkingi "Parkuj i Jedź" planowane w Warszawie

  Wesoła
  (jednopoziomowy - Typ 3)

  Lokalizacja: Dzielnica Wesoła, przy przystanku kolejowym PKP Warszawa Wesoła
  Liczba miejsc dla samochodów: do 250 (w tym 7 dla niepełnosprawnych)
  Liczba miejsc dla rowerów: 150  W dokumencie m.in.:

 • Projekt zagospodarowania terenu
 • Dane techniczne
 • Architektura, konstrukcje i instalacje
 • Wpływ obiektu budowlanego na środowisko
 • Załączniki

  Parking "Parkuj i Jedź" służyć będzie tworzeniu przejazdów łączonych samochód - kolej. Teren znajduje się blisko stacji PKP Warszawa – Wesoła, wzdłuż linii kolejowej Warszawa - Siedlce. W pobliżu planowanej lokalizacji jest także funkcjonujący przystanek autobusowy wykorzystywany przez autobusy miejskie obsługujące linię 198. Teren jest własnością Skarbu Państwa, we władaniu PKP S.A.- działka nr 2 z obrębu 8-03-05 o powierzchni łącznej ca 0,55 ha. Parking strategiczny "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) będzie obiektem jednopoziomowym wybudowanym w poziomie terenu do 250 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ca. 150 miejsc dla rowerów wraz z wjazdami oraz budynkiem obsługi parkingu i automatów biletowych. Przewiduje się budowę całości obiektu, bez jej etapowania. Realizacja inwestycji będzie polegała na wzniesieniu całego obiektu wraz z dojazdami.


 • Niedźwiadek (w budowie)
  (wielopoziomowy - Typ 2)

  Lokalizacja: Dzielnica Ursus, przy planowanym przystanku kolejowym przy os. Niedźwiadek
  Liczba miejsc dla samochodów: 378 + 8 dla niepełnosprawnych
  Liczba miejsc dla rowerów: 100

  W dniu 22 kwietnia 2009 r. została wydana decyzja środowiskowa dla parkingu trzykondygnacyjnego przy planowanej stacji Niedźwiadek.
  DECYZJA RDOŚ-14-WOOŚ-II-KG-6613-43-08 z dnia 22 kwietnia 2009 r. 0,56 MB MB


  Plan orientacyjny 2,86 MB  Plan sytuacyjny 0,49 MB  Rzut parteru 2,17 MB  Projekt zagospodarowania terenu 1,15 MB
  Rembertów
  (wielopoziomowy - Typ 3)

  Lokalizacja: Dzielnica Rembertów, przy przystanku kolejowym Warszawa Rembertów
  Liczba miejsc dla samochodów: Wariant 1 - 285 + 10 dla niepełnosprawnych,     Wariant 2 - 291 + 6 dla niepełnosprawnych
  Liczba miejsc dla rowerów: 80


  Wariant 1 - wizualizacje i rzuty kondygnacji 2,03 MB  Wariant 1 - Projekt zagospodarowania terenu 0,28 MB  Wariant 2 - wizualizacje i rzuty kondygnacji 3,51 MB  Wariant 2 - Projekt zagospodarowania terenu 0,31 MB

  Analiza możliwości lokalizacji parkingow P&R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy

  W dokumencie m.in.:

 • Założenia dla układu komunikacyjnego Warszawy
 • Założenia dotyczące liczby miejsc parkingowych
 • Analiza lokalizacji parkingów
 • Bilans parkingowy
 • Wstępna analiza istniejących parkingów przy Centrach Handlowych

  Przedmiotem opracowania jest wskazanie potencjalnych lokalizacji parkingów P&R o charakterze stałym i tymczasowym na okoliczność organizowania imprez masowych. Parkingi przeznaczone byłyby dla kierowców przyjeżdżających samochodem spoza Warszawy. Przyjęto czas realizacji na rok 2012.

  Uwaga: Analiza pochodzi z grudnia 2009 i została oparta na nieaktualnych już założeniach dotyczących rozwoju sieci drogowej w Warszawie w 2012 roku.


  Przyjęty układ drogowy w Warszawie w 2012 roku 0,42 MB

  Proponowane lokalizacje parkingów przy trasach wlotowych - mapa 4,05 MB

  Prezentacja 5,67 MB