Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Warszawska Obwodnica Miejska


Docelowy przebieg:

Trasa NS (S7)
Trasa NS (odcinek miejski)
Rzymowskiego/Marynarska
Trasa Sikorskiego
Trasa Siekierkowska
Trasa Olszynki Grochowskiej
Trasa Mostu Marii Skłodowskiej - Curie (Północnego)

Budowa Obwodnicy Miejskiej jest najważniejszą inwestycją drogową w stolicy realizowaną z budżetu Warszawy. Ma ona otaczać obszar centrum stolicy i stworzyć wygodną alternatywę dla połączeń międzydzielnicowych. Obwodnica zmieni niekorzystny układ transportowy Warszawy i odciąży zakorkowane centrum miasta.

Na Obwodnicę Miejską składają się następujące trasy:
 • od zachodu - projektowana trasa NS (S/GP) na odcinku na południe od Trasy Mostu Marii Skłodowskiej - Curie do węzła "Marynarska",
 • od południa: ciąg ulic GP: Marynarska - Rzymowskiego - Sikorskiego - Witosa oraz Trasa Siekierkowska,
 • od wschodu: Trasa Olszynki Grochowskiej - GP,
 • od północy: projektowana Trasa Mostu Marii Skłodowskiej - Curie - GP.

  W tej chwili z Obwodnicy Miejskiej istnieje tylko południowy fragment od Marynarskiej do Trasy Siekierkowskiej. Ciąg ulic Marynarska - Rzymowskiego - Dolinka Służewiecka - Sikorskiego - Witosa będzie w najbliższych latach podlegał modernizacji. Trwa też budowa Trasy Siekierkowskiej. Na razie nie istnieją trasy tworzące Obwodnicę Miejską od północy, wschodu i zachodu.
  Do czasu realizacji tras: NS, Olszynki Grochowskiej i Mostu Marii Skłodowskiej - Curie funkcjonować będzie tzw. Etapowa Obwodnica Miejska (Obwodnica Etapowa Centrum), składająca się z następujących ciągów ulic:
 • Al. Prymasa Tysiąclecia na odcinku od trasy AK do ronda Zesłańców Syberyjskich, Al. Jerozolimskie do ul. Łopuszańskiej (GP),
 • ciąg ulic Łopuszańska - Marynarska - Rzymowskiego - Sikorskiego - Witosa - Trasa Siekierkowska (GP),
 • ul. Marsa - ul Żołnierska (GP),
 • Trasa Toruńska - Trasa AK (E).