Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Skład Zarządu Statut SISKOM Dołącz do nas Numer konta

SISKOM - Konto


SISKOM jest stowarzyszeniem działającym non-profit. Wszystkie środki przeznaczamy na działalność statutową.
Według § 32 Statutu majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe oraz wartości niematerialne (w tym intelektualne) i prawne.
Na środki finansowe składają się:
1. Wpływy ze składek członkowskich.
2. Darowizny, zapisy i spadki.
3. Dochody z majątku stowarzyszenia.
4. Dochody z ofiarności publicznej.
5. Wpływy pochodzące z dofinansowania działalności statutowej Stowarzyszenia przez dotacje organów administracji rządowej i samorządowej, fundacji i innych organizacji oraz instytucji.

Instytucje i osoby pragnące wesprzeć finansowo działalność SISKOM mogą dokonywać wpłat na rachunek w:

Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Nr konta: 91 1940 1076 3074 8381 0000 0000


Członkowie Stowarzyszenia wpłacając składki powinni podać Imię i Nazwisko, PESEL oraz dopisek za jaki okres opłacana jest składka.

Pobierz i wydrukuj