Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Wojewódzka nr 632

Płońsk - Nowe Miasto - Nasielsk - Legionowo - Marki
Długość: 72,085 km


Droga wojewódzka nr 632 (DW632) jest położona na północ od Warszawy, częściowo poza, a częściowo w obszarze metropolitalnym stolicy. Przebiega mniej więcej równoleżnikowo, z północnego zachodu na południowy wschód. Swój początek bierze w Płońsku, gdzie jest pośrednio lub bezpośrednio połączona z drogą krajową nr 10, drogą krajową nr 50 oraz drogą ekspresową S7. Następnie prowadzi na wschód, przez Nowe Miasto, do Nasielska. Za Nasielskiem odbija na południe i krzyżuje się z drogą krajową nr 62. Później przekracza Narew mostem na zaporze w Dębem i w miejscowości Michałów - Reginów włącza się w drogę krajową nr 61. Następnie, towarzysząc DK61 kieruje się do Legionowa, w którym odłącza się i kieruje na południowy wschód w kierunku Marek, po drodze krzyżując się z drogą wojewódzką nr 633. W Markach kończy swój bieg na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 8. W bezpośredniej odległości znajduje się węzeł z drogą wojewódzką nr 631, a w przyszłości z drogą wojewódzką nr 635.
DW632 na różnych swoich odcinkach pełni różne role. Jej północno-zachodni fragment zapewnia spójność terytorialną powiatów położonych na północ od metropolii warszawskiej. Jej południowo-wschodni fragment jest z kolei kręgosłupem komunikacyjnym gmin sąsiadujących ze stolicą od północy, pozwalającym przemieszczać się między nimi z pominięciem Warszawy. Istotne znaczenie ma most nad Narwią, położony na zaporze w Dębem. Odciąża on mosty w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Serocku od ruchu lokalnego i regionalnego.
Obecnie pomiędzy km 0+000 a km 64+201 DW632 jest klasy Z. Na pozostałym odcinku klasy G. Zarządcą DW632 jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Po roku 2000 przeprowadzano wiele remontów drogi, zarówno pojedynczych skrzyżowań, jak i na szlaku. Poniżej prezentujemy wybrane inwestycje.

Remont mostu na Stopniu Wodnym Dębe (km 47+547)
Przedmiotem inwestycji był remont mostu przez Narew stanowiącego element Stopnia Wodnego Dębe. W istocie konstrukcja składa się z dwóch obiektów: mostu nad elektrownią oraz mostu nad jazem. Oba tworzą przeprawę o długości ok. 120 m. Zapora powstała w 1963 r.
Celem remontu było zapewnienie trwałości konstrukcji orz poprawy bezpieczeństwa jej użytkowania. Zakres prac obejmował m.in.: Jezdnia została zwężona z 6,9 do 6 m szerokości. Zachowała przekrój 1x2 i klasę techniczną główną (G). Poniżej prezentujemy elementy projektu budowlano-wykonawczego remontu. Szczególnie polecamy dokumentację fotograficzną przeprawy sprzed remontu.


Ekspertyza mostu na Stopniu Wodnym Dębe w ciągu DW 632. Część fotograficzna 4,31 MBWidok z góry i z boku 0,38 MB

Przekroje 0,16 MB