Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Ulica Górczewska


Ulica Górczewska wraz z ulicą Leszno tworzą jeden z głównych ciągów komunikacyjnych dzielnic Wola i Bemowo w Warszawie, położonych na ciągu W-Z. Zadaniem tych ulic jest utworzenie połączenia drogowego zachodnich dzielnic Warszawy z Obwodnicą Śródmieścia. Ul. Górczewska ma 5,2 km długości i rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Młynarską, natomiast kończy na granicy miasta, tuż za skrzyżowaniem z ul. Lazurową. Przedłużeniem ulicy Górczewskiej na zachód jest droga wojewódzka nr 580.
Ulica Górczewska jest sukcesywnie poszerzana do przekroju dwujezdniowego z trzema pasami ruchu dla każdej jezdni. Pod koniec lat 90-tych ub. wieku zmodernizowano odcinek na Młynowie, pomiędzy Młynarską a al. Prymasa Tysiąclecia. Następnie w latach 2000-2001 poszerzono ulicę od al. Prymasa Tysiaclecia do wiaduktu kolejowego w okolicy powstającego centrum handlowego Wola Park, na granicy Woli i Bemowa. Dalsze poszerzenie Górczewskiej nastąpiło w latach 2004-2006. Tym sposobem ulica Górczewska uzyskała przekrój 2 x 3 do pętli tramwajowo-autobusowej "Lazurowa" na Bemowie. Ostatni odcinek, do granic miasta, miał zostać poszerzony najpóźniej w 2010 roku przed oddaniem do ruchu drogi ekspresowej S8 (Trasy AK), jednak z powodów formalno-prawnych i opieszałości stołecznych urzędników, ten fragment ulicy zostanie zmodernizowany dopiero w 2011 roku.
Docelowo ulica Górczewska będzie posiadać na całej swojej długości przekrój 2 x 3 i stanowić ciąg drogowy łączący drogę ekspresową S8 (element Obwodnicy Ekspresowej Warszawy, planowaną Trasą NS (będącą elementem planowanej Obwodnicy Miejskiej , al. Prymasa Tysiąclecia i Obwodnicę Śródmieścia. Pod Górczewską, pomiędzy ul. Płocką a Lazurową planowana jest również II linia metra. Na niewielkim odcinku, od ul. Powstańców Śląskich do pętli "Lazurowa", wzdłuż Górczewskiej kursują również tramwaje. Pod względem komunikacji publicznej ul. Górczewska posiada kluczowe znaczenie dla komunikacji autobusowej z maksymalnym nateżeniem ruchu autobusów miejskich powyżej 50 pojazdów w godzinach szczytowych.

Odcinek: Pętla "Lazurowa" - granica miasta
Podstawowym celem inwestycji jest modernizacja ul. Górczewskiej wraz z jej poszerzeniem do przekroju 2 x 3, oraz zrealizowanie skrzyżowania dostosowanego do rozwiązania dwupoziomowego skrzyżowania z ul. Lazurową wraz z poszerzeniem wlotów, co zwiększy przepustowość tego fragmentu układu drogowego i poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu. Skrzyżowanie ul. Górczewskiej z ul. Lazurową rozwiązano jako poszerzone z wyspą centralną o szer. do 22,3 m z rozdzieleniem pasem środkowym kierunkow ruchu na całej długości strefy segregacji i akumulacji potoków ruchu przed wlotami. Modernizacja ul. Górczewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Lazurową jest inwestycją jednoetapową z dostosowaniem kolejności realizacji do utrzymania istniejącego ruchu drogowego podczas budowy.

W dokumencie m.in.:

 • PRZEDMIOT INWESTYCJI
 • ROZWIĄZANIE DROGOWE
 • WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DRÓG

  Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ul. Górczewskiej na odcinku od pętli "Lazurowa" do granicy miasta wraz ze skrzyżowaniem i ul. Lazurowż. Ulica Górczewska na opisanym odcinku jest sklasyfikowana jako droga główna na terenie zabudowanym (G) o szybkości projektowej 50 km/godz i zmiennym przekroju od 2 do 3 pasów ruch dla jednego kierunku z poszerzeniem na wlotach skrzyżowania z ul. Lazurową.

  Profil podłużny 0,26 MB

  Przekroje poprzeczne 0,31 MB

  Projekt budowlano wykonawczy zieleni 6,71 MB • Projekt zagospodarowania terenu 8,38 MB

  Projekt stałej organizacji ruchu 4,46 MB