Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


O B W O D N I C E

Obwodnica jest to droga prowadząca wokół miasta, dzielnicy, centrum lub śródmieścia umożliwiająca pojazdom ominięcie pewnego obszaru miejskiego
i odciążenie jego ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego, międzydzielnicowego lub międzyosiedlowego.
Generalnie obwodnice dzielą się na 3 rodzaje:

Widoczna luka w zakresie infrastruktury komunikacyjnej województwa mazowieckiego, wynikająca z wieloletniego niedoinwestowania w tej dziedzinie, jest jednym z głównych czynników ograniczających spójność i rozwój Mazowsza. W celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej obszarów pozametropolitalnych oraz zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczeństwa, konieczne jest powiązanie regionu sprawnym systemem komunikacyjnym, usprawnianie powiązań transportowych ważnych dla sąsiednich regionów i systemu krajowego. Podejmowane będzie szereg działań w celu usunięcia niedrożności oraz niskiej przepustowości i jakości istniejącej sieci drogowej na Mazowszu poprzez podnoszenie standardów technicznych połączeń obwodowych w regionie. Prawdziwa rewolucja w układzie drogowym ma ogarnąć też Warszawę. Sprawny transport w mieście wymaga właściwej struktury systemu drogowego. Taka strukturę trzeba w Warszawie dopiero zbudować. Wymaga ona rozwinięcia układu dróg wyższych klas - dróg ekspresowych (S) oraz drog głównych ruchu przyspieszonego (GP). Umożliwi to oddzielenie ruchu lokalnego od ruchu tranzytowego i ruchu osobowego od ruchu towarowego. Kluczowe znaczenie dla efektywności systemu drogowego Warszawy ma budowa systemu obwodnic miejskich.

Planowany system obwodnic na Mazowszu i warszawskiej aglomeracji składa się z kilku ringów:
  • Wielkia Obwodnica Mazowsza w paśmie ośrodków subregionalnych Płock, Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce, Radom, tworzona przez drogi krajowe nr 60, nr 63, nr 12 oraz odcinki dróg wojewódzkich nr 627, nr 544, nr 617.

  • Duża Obwodnica Warszawy biegnąca 20-30 km poza granicami Warszawy w paśmie ośrodków miejskich Sochaczew, Grójec, Góra Kalwaria, Mińsk Mazowiecki, Wyszków, Wyszogród, tworzona przez drogi krajowe nr 50 i nr 62.

  • Mała Obwodnica Warszawy biegnąca tuż poza granicami administracyjnymi stolicy, łącząca miasta i przedmieścia aglomeracji warszawskiej: Brwinów, Pruszków, Piaseczno, Konstancin, Otwock, Wołomin, Radzymin, Legionowo, Łomianki.

  • Obwodnica Ekspresowa Okołowarszawska biegnąca skrajnymi dzielnicami miasta stołecznego i odciążająca centrum miasta z ruchu tranzytowego międzydzielnicowego i aglomeracyjnego.

  • Obwodnica Miejska okrążająca centrum Warszawy, która zmieni niekorzystny układ transportowy Warszawy i odciąży zakorkowane centrum miasta.

  • Obwodnica Śródmieścia okrążająca ścisłe śródmieście Warszawy celem wydzielenia obszaru w sercu miasta, w którym w sposób znaczący zostanie uprzywilejowana komunikacja zbiorowa wraz z ograniczeniem dostępności obszaru dla ruchu samochodowego.Obwodnice i trasy w Warszawie - przewidywany stan prac