Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

4 czerwca 2013

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Zachodni

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 17 pkt 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji wnosi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Zachodni następujące wnioski, do uwzględnienia przy sporządzaniu planu:

1. Przedłużenie II linii metra do stacji PKP Gołąbki.

Uzasadnienie:
Celem powyższego wniosku jest wykreowanie nowego węzła przesiadkowego w celu poprawy powiązania pasma błońskiego z Wolą i Bemowem. Stowarzyszenie zdaje sobie sprawę, iż przeprowadzenie takiego rozwiązania wymaga głębszych studiów i analiz technicznych, jednakże zapisy planu nie powinny ograniczać możliwości ewentualnej realizacji. Pragniemy zaznaczyć, iż analizy komunikacyjne wykonywane dla firmy Celtic odnośnie obszaru d. fabryki ZM „Ursus”, zakładające przedłużenie II linii metra w kierunku południowym na teren dzielnicy Ursus, wskazały za zasadne rozważanie powiązania II linii metra z koleją.

2. Przedłużenie trasy tramwajowej w ciągu ulicy Połczyńskiej do stacji metra Mory.

Uzasadnienie:
Przedłużenie trasy tramwajowej w ciągu ul. Połczyńskiej do stacji Mory pozwoli wykreować w tym rejonie integracyjny węzeł przesiadkowy na zachodniej granicy Warszawy. Umożliwi to również skrócenie tras linii podmiejskich i przesiadkę pasażerów na wysokowydajny transport szynowy. Ponadto postulowana trasa tramwajowa poprawi obsługę terenu przyległego do ul. Połczyńskiej i planowanych na terenie Chrzanowa inwestycji mieszkaniowych z rejonem zespołu przystankowego Ciepłowania Wola, gdzie możliwe jest dokonanie przesiadki w kierunku Włoch, Służewca i Mokotowa.

Kategoria: Planistyka — Tagi: