Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

11 czerwca 2013

Wniosek o wyposażenie stacji kolejowych i przystanków osobowych na terenie m.st. Warszawy w parkingi dla rowerów

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej

SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji zwraca się z wnioskiem o sprawdzenie możliwości poprawy wyposażenia stacji kolejowych i przystanków osobowych na terenie m.st. Warszawy w parkingi dla rowerów.
W 2012 r. Stowarzyszenie, w ramach akcji „Warszawska Mapa Barier”1 przeprowadziło audyt wszystkich stacjach i przystankach kolejowych położonych na terenie I strefy biletowej ZTM. Na podstawie przeprowadzonych badań sporządzony został raport pt.: Dostępność warszawskich stacji i przystanków kolejowych2. Jedyną z poczynionych podczas prac badawczych obserwacji było korzystanie przez pasażerów z rowerów w celu dojazdu do kolei. Niestety w zdecydowanej większości badanych lokalizacji brak jakiejkolwiek infrastruktury parkingowej dla rowerów. Tylko nieliczne stacje i przystanki kolejowe są wyposażone w bezpieczne stojaki rowerowe tj.: Warszawa Gdańska, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wawer, Warszawa Wschodnia, Warszawa Powiśle, Warszawa Ursus, Warszawa Wileńska. Z kolei na stacjach Warszawa Włochy, Warszawa Choszczówka, Warszawa Płudy oraz Warszawa Falenica funkcjonują miejsca do pozostawienia jednośladów, które nie spełniają wymagań odnośnie bezpieczeństwa, gdyż niemożliwe jest bezpieczne przypięcie do nich jednocześnie ramy oraz kół roweru. Warto zwrócić uwagę również na fakt, iż brak odpowiedniej infrastruktury przy zainteresowaniu pasażerów w korzystaniu z rowerów przy dojazdach wpływa także negatywnie na warunki ruchu pieszych korzystających z peronów. Rowery są często przypinane do elementów takich jak np. ogrodzenia w rejonie dojść do stacji – przypadki takie prezentuje fot. 1 i fot. 2.


Fot. 1. Przystanek osobowy Warszawa Wola Grzybowska


Fot. 2. Przystanek osobowy Warszawa Jeziorki

W związku z powyższym, Stowarzyszenie SISKOM zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie następujących działań:
- wymianę istniejących substandardowych stojaków na stacjach kolejowych i przystankach osobowych PKP i WKD
- wyposażenie pozostałych obiektów kolejowych na terenie m. st. Warszawy w stojaki rowerowe.

Dokładna lista lokalizacji z podziałem na powyższe grupy znajduje się w załączniku do niniejszego pisma.
Naszym zdaniem parkingi rowerowe przy stacjach kolejowych powinny być wyposażone w bezpieczne stojaki typu „Sheffield”, tj. w kształcie odwróconej litery „U”. W miarę możliwości powinny być one lokalizowane w miejscach objętych monitoringiem wizyjnym i dobrze oświetlonych po zmroku. Stowarzyszenie zdaje sobie sprawę, iż realizacja powyższych postulatów będzie się wiązać niejednokrotnie z koniecznością przeprowadzenia uzgodnień z zarządcami terenu, czyli PKP PLK S.A., WKD Sp. z o.o. lub jednostkami odpowiedzialnymi za obiekty dworcowe w Grupie PKP S.A.
Pragniemy zwrócić również uwagę, że niniejszy wniosek jest zgodny polityką transportową m.st. Warszawy i europejskimi tendencjami zmniejszania natężenia ruchu samochodowego oraz emisji spalin w miastach na rzecz podróży kombinowanych, takich jak rower + kolej. W związku z tym, instalacja stojaków we wszystkich opisanych lokalizacjach wpłynie pozytywnie atrakcyjność komunikacji zbiorowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej obiektów kolejowych dla mieszkańców. Mając nadzieję na pozytywnie rozpatrzenie naszych postulatów, Stowarzyszenie deklaruje chęć współpracy przy wyznaczaniu lokalizacji parkingów.

I. Stacje kolejowe i przystanki osobowe ze stojakami rowerowymi do wymiany
1. Warszawa Włochy
2. Warszawa Choszczówka
3. Warszawa Płudy
4. Warszawa Falenica

II. Stacje kolejowe i przystanki osobowe nie wyposażone w stojaki/parkingi rowerowe
1. Warszawa Aleje Jerozolimskie (PKP + WKD)
2. Warszawa Anin
3. Warszawa Dawidy
4. Warszawa Gocławek
5. Warszawa Jeziorki
6. Warszawa Kasprzaka
7. Warszawa Koło
8. Warszawa Lotnisko Chopina
9. Warszawa Miedzeszyn
10. Warszawa Międzylesie
11. Warszawa Ochota (PKP + WKD)
12. Warszawa Okęcie
13. Warszawa Olszynka Grochowska
14. Warszawa Praga
15. Warszawa Radość
16. Warszawa Rakowiec
17. Warszawa Służewiec
18. Warszawa Stadion
19. Warszawa Śródmieście
20. Warszawa Toruńska
21. Warszawa Ursus Północny
22. Warszawa Wesoła
23. Warszawa Wola Grzybowska
24. Warszawa Zachodnia (PKP + WKD), w tym peron 8.
25. Warszawa ZOO
26. Warszawa Żerań
27. Warszawa Żwirki i Wigury
28. Warszawa Raków (WKD)
29. Warszawa Reduta Ordona (WKD)
30. Warszawa Salomea (WKD)
31. WKD Warszawa Śródmieście WKD

Kategoria: Integracja komunikacji, Rowery