Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

9 grudnia 2010

Wniosek w sprawie zmian stałej organizacji ruchu – poprawa warunków ruchu rowerowego i stanu BRD w Pruszkowie

Jan Starzyński – Prezydent Miasta Pruszkowa

SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji zwraca się z wnioskiem o zmianę stałej organizacji ruchu w zakresie dopuszczenia ruchu rowerowego dwukierunkowego na następujących ulicach jednokierunkowych:

–        Ołówkowa, na odcinku Apteczna – Mokra,

–        Obrońców Pokoju, na odcinku Kościuszki – Szczęsna,

–        Daszyńskiego,

–        Chopina.

Zaznaczamy, iż wnioskowana zmiana dotyczy dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerów bez stosowania oznakowania poziomego. W celu realizacji niniejszego postulatu należy do istniejących znaków, m.in. B-2 „zakaz wjazdu”, D-3 „droga jednokierunkowa”,
B-21 „zakaz skręcania w lewo” i B-22 „zakaz skręcania w prawo”, dodać tabliczkę T-22 „nie dotyczy rowerów jednośladowych”. Wnosimy również o wprowadzenie na obszarze ograniczonym ww. ulicami strefy „tempo 30” (znak B-43 i B-44) oraz ustawienie tymczasowych (okres 3 miesięcy) tablic informujących o zmianie stałej organizacji ruchu.

W listopadzie SISKOM przeprowadził inwentaryzację dróg objętych przedmiotowym wnioskiem w zakresie szerokości jezdni, oznakowania, ruchu rowerowego i parkowania pojazdów. Wyżej wymienione ulice posiadają jezdnie szerokości 5,0–5,5 m. Na odcinku ul. Ołówkowej objętym pismem wprowadzony jest znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” (poza fragmentem przy budynku nr 28 – miejsce na przystanek autobusowy). Na wszystkich tych ulicach (bez ul. Chopina) wprowadzone zostało fizyczne uspokojenie ruchu w postaci progów zwalniających U-16a i U-16b. Dodatkowo podczas prowadzonych prac, pomimo jesiennej aury, zaobserwowano duże natężenie ruchu rowerowego. Co więcej, wielu rowerzystów, zwłaszcza w szczytach komunikacyjnych, jechało pod prąd. Należy podkreślić, iż część podróży odbywała się chodnikiem, co stwarza zagrożenie dla pieszych, szczególnie gdy przestrzeń ta jest dość wąska (1,5–2,2 m) w stosunku do natężenia ruchu pieszego.

Realizacja przedmiotowego wniosku poprawi również warunki dojazdu rowerem do stacji PKP. Przez cały rok (nawet w okresie zimowym) parking rowerowy przy budynku dworca jest przepełniony. W miesiącach letnich i wiosennych codziennością jest problem ze znalezieniem miejsca do bezpiecznego zaparkowania roweru. Świadczy to o tym, iż wielu mieszkańców, m.in. Os. Staszica i Os. Prusa, dojeżdża do stacji rowerem, a następnie przesiada się do kolei. Promowanie takich zachowań komunikacyjnych pozwala na ograniczenie zatłoczenia na drogach, co z kolei prowadzi do spadku negatywnych oddziaływań na środowisko, tj. emisji hałasu i spalin. Podkreślamy, iż przedmiotowy wniosek jest zgodny z zapisami Strategii Rozwoju Pruszkowa do roku 2020[1] i jego wdrożenie będzie stanowić element realizacji zapisów ww. dokumentu strategicznego miasta.

Jako dowód w sprawie przekazujemy pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (załącznik nr 1) w sprawie warunków technicznych umożliwiających dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na ulicach jednokierunkowych.

Prosimy o odpowiedź wyłącznie drogą elektroniczną, zgodnie z art. 391 §1 KPA. Przypominamy, iż od 17 czerwca br. taka prośba jest dla Państwa prawnie wiążąca. W razie potrzeby otrzymania potwierdzenia odbioru, prosimy o zaznaczenie tego w wiadomości elektronicznej.

Załącznik:

1)    Pismo GDDKiA – Wydział Studiów w Krakowie znak GDDKiA-DSWSK-4/4117/DK-7/47/2010 z dnia 14.10.2010 r.


[1] Uchwała Nr XXIV/230/2008 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie Strategii Rozwoju Pruszkowa do roku 2020.

Odpowiedź Prezydenta Miasta Pruszków:

Kategoria: Bezpieczeństwo ruchu, Rowery — Tagi: