Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

16 lutego 2011

Dotyczy projektów stałej organizacji ruchu w ramach poprawy warunków ruchu rowerowego

Sz. P. Jan Starzyński – Prezydent Miasta Pruszków

Dziękujemy za przychylenie się do wniosków z naszego pisma z dnia 09.12.2010 r. (znak: ROW/III/1/104/10/LO). W nawiązaniu do odpowiedzi przekazanej pismem z dnia 04.02.2011 r. (znak: WI-7041/2/B/2011) zwracamy się z prośbą o możliwość opiniowania:

-          doboru ulic, na których będzie dopuszczony dwukierunkowy ruchu rowerowy,

-          projektów zmiany stałej organizacji ruchu w wyżej wymienionym zakresie.

Swoją prośbę motywujemy faktem, iż standardem w polskich miastach (Poznań, Wrocław, Warszawa) jest konsultowanie rozwiązań komunikacyjnych dla rowerzystów z zainteresowanymi środowiskami. Także dokumenty strategiczne UE i Polski tj.: Zielona Księga „W kierunku nowej kultury mobilności w mieście” (KOM(2007)551, Bruksela, 25.09.2007 r.) czy Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025 (przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 29.06.2005 r.) wskazują za właściwe współpracę ze społeczeństwem w ramach tworzenia „nowej kultury mobilności” opartej m.in. na ruchu rowerowym.

Dodatkowo, jak już wskazaliśmy w poprzednim piśmie, warunkiem sine qua non poprawy wygodny i bezpieczeństwa niechronionych uczestników jest wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu.

Ze względu na dynamikę procesu oraz chęć wprowadzenia zmian przed wiosną br. prosimy o kontakt telefoniczny i poprzez pocztę elektroniczną.

Kategoria: Bezpieczeństwo ruchu, Rowery — Tagi: