Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

22 października 2012

Współpraca przy akcji Warszawska Mapa Barier

Anna Woźniak-Szymańska – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych

Szanowna Pani Prezes,

SISKOM jest warszawskim stowarzyszeniem działającym na rzecz rozwoju infrastruktury transportowej. Naszymi działaniami staramy się wspomagać rozwój sieci transportowej w obrębie Warszawy, a także inwestycje ważne w skali kraju, zabiegając o zmiany korzystne dla przyszłych użytkowników. Popieramy inwestycje mądre, dostosowane do potrzeb korzystających z nich osób oraz zgodne ze standardami w dziedzinie projektowania. Dlatego postanowiliśmy stworzyć interaktywną mapę barier architektonicznych w Warszawie, dostępną pod adresem www.mapabarier.siskom.waw.pl

Pomimo dynamicznego rozwoju naszego miasta wciąż istnieje wiele miejsc nieprzyjaznych dla rodziców z dziećmi, osób starszych, niepełnosprawnych czy rowerzystów, a także osób niewidomych. Chociaż wszyscy znamy utrudnienia na naszej codziennej drodze, obecnie nie można sprawdzić, która kładka w Warszawie nie jest przystosowana do ruchu niepełnosprawnych czy też które schody nie posiadają pochylni dla wózków dziecięcych. Tworząc wspólnie mapę takich miejsc możemy zebrać doświadczenie wielu osób w jednym miejscu. Dla SISKOM taka mapa to także przydatny wykaz punktów w mieście, o których przekształcenie warto zabiegać i o których istnieniu należy poinformować opinię publiczną.

Zwracamy się do Pani Prezes z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy i współpracę w ramach akcji, której partnerami są Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenie Moja Białołęka, a także organizacje reprezentujące różne grupy mieszkańców, jak Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, Fundacja Mama czy Zielone Mazowsze. Przez półtora roku działalności nasz projekt objęli patronatem Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Pani Minister Elżbieta Radziszewska oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Jarosław Duda. Zostaliśmy także uhonorowani szeregiem nagród, w tym S3ktor 2011 w kategorii przestrzeń miejska oraz Document Freedom Award za promowanie wolnego oprogramowania.

Naszą współpracę chcemy oprzeć o możliwość konsultowania potrzeb osób z dysfunkcjami narządu wzroku oraz na wspólnych działaniach, takich jak audyty architektoniczne, których wyniki zamieszczamy na stronie internetowej. Zależy nam na kontakcie z osobami, które będą w stanie ocenić konkretne rozwiązania i zaproponować niezbędne modyfikacje. Będziemy także wdzięczni za poinformowanie o naszej inicjatywie za pośrednictwem Państwa strony internetowej. Wierzymy, że dzięki współpracy z organizacją będącej reprezentantem osób mających problemy z narządem wzroku będziemy w stanie pokazać także niedostosowanie przestrzeni publicznej dla tej grupy użytkowników i zabiegać o potrzebne zmiany.

Współpraca z Polskim Związkiem Niewidomych da nam możliwość otwarcia się na nową grupę użytkowników i pozwoli zyskać cenną wiedzę. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową.

Kategoria: Warszawska Mapa Barier