Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

11 listopada 2012

Likwidację barier architektonicznych na Mokotowie w rejonie ulicy Woronicza

Zarząd Dróg Miejskich

Po przeprowadzeniu audytu architektonicznego razem z Izabelą Sopalską, blogerką prowadzącą stronę kulawawarszawa.pl, wnioskujemy o możliwie najszybszą likwidację przeszkód ograniczających możliwości poruszania się osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także rodziców z wózkami dziecięcymi oraz rowerzystów. Warto dodać, że ul. Woronicza była niedawno remontowana, wciąż jednak istnieją utrudnienia w poruszaniu się.

Naszą relację wraz ze szczegółowym opisem utrudnień można przeczytać pod adresem http://mapabarier.siskom.waw.pl/relacja-ze-spaceru-po-mokotowie-razem-z-kulawawarszawa-pl/ Poniżej zamieszczamy mapę zaobserwowanych przez nas utrudnień:

Dostrzeżone przez nas bariery architektoniczne:

  • nieobniżone krawężniki lub obniżone nieprawidłowo (zbyt duża wysokość krawężnika) na ul. Woronicza, pomiędzy ulicami Racjonalizacji a Wołoską:
  • zbyt stromy podjazd przy Qbik Woronicza:
  • niebezpieczne przejścia dla pieszych przez 4 pasy ruchu, bez sygnalizacji świetlnej i azylu na skrzyżowaniu ulic Woronicza i Racjonalizacji oraz Spartańskiej:
  • brak ścieku przykrawężnikowego po usunięciu nawierzchni wzdłuż krawężnika w północno-zachodnim narożniku skrzyżowania ulic Wołoskiej oraz Woronicza:
  • nieobniżone krawężniki na skrzyżowaniu ulic Garażowej i Wołoskiej:
  • przystanek autobusowy Woronicza 01 – nierówna nawierzchnia oraz wąski peron utrudniają wsiadanie i wysiadanie z autobusów, zwłaszcza osobom na wózkach:
  • północny chodnik wzdłuż ul. Woronicza na wschód od ul. Wołoskiej – popękane i brakujące płyty utrudniają poruszanie się:
  • nieobniżone krawężniki na ul. Joliot-Curie utrudniają dostęp do przystanków autobusowych oraz poruszanie się:

Warto dodać, że tuż obok znajduje się Fundacja TUS (właściciel strony niepełnosprawnik.pl), a opisane bariery utrudniają osobom z niepełnosprawnością dotarcie do siedziby fundacji.

Kategoria: Warszawska Mapa Barier