Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

13 sierpnia 2011

Projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy Jeżewskiego

Urząd Dzielnicy Usynów m.st. Warszawy

W nawiązaniu do pisma UD-XII-WIR-WJ-KGR-7221-1-2-11 z dnia 03.02.2011 r. Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM zwraca się z pytaniem:

  •  czy wzmiankowany ww. piśmie projekt nowej organizacji ruchu na ulicy Jeżewskiego został już przygotowany i przekazany do zatwierdzenia przez naczelnego inżyniera Ruchu m.st Warszawy?
  •  jeśli projekt nie został przygotowany, to jakim etapie znajduje się jego opracowanie i kiedy można się spodziewać jego zatwierdzenia?

W związku z otwarciem publicznego placu zabaw w parku Przy Bażantarni ruch pieszych w rejonie ulicy Jeżewskiego znacznie wzrósł i sprawa zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych stała się w jeszcze większym stopniu paląca.

Załącznik:

Pismo UD-XII-WIR-WJ-KGR-7221-1-2-11 z dnia 03.02.2011 r.


Odpowiedź urzędu: