Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

15 kwietnia 2013

Wnioski do projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa — Tagi:

20 marca 2013

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto-Ogród-Sadyba

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa — Tagi:

4 marca 2013

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Towarowej

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa — Tagi:

25 lutego 2013

Wnioski do zadania: Określenie przebiegu projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

( więcej >> )

Kategoria: Drogi krajowe, Warszawa — Tagi:

14 lutego 2013

Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

( więcej >> )

Kategoria: Drogi krajowe, Warszawa — Tagi:

13 lutego 2013

Wnioski do zadania: budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy odcinek Puławska – Lubelska

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

( więcej >> )

Kategoria: Drogi krajowe, Warszawa — Tagi:

12 lutego 2013

Wniosek o zmianę stałej organizacji ruchu w rejonie węzła Powązkowska, łączącego Aleję Armii Krajowej, Aleję Obrońców Grodna, ulicę Powązkowską oraz ul. Gen. Maczka w Warszawie

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

( więcej >> )


11 stycznia 2013

Komunikacja tramwajowa – Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

( więcej >> )


27 grudnia 2012

Uwagi do projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa — Tagi:

18 grudnia 2012

Ograniczenia w budżecie ZTM

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


12 grudnia 2012

Przystanki tramwajowe na żądanie

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Tramwaje, Warszawa — Tagi:

Komunikacja autobusowa w Warszawie

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Autobusy, Warszawa — Tagi:

10 grudnia 2012

Wniosek o wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na Al. Krakowskiej w rejonie ul. Lipowczana

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


25 listopada 2012

Komumunikacja tramwajowa – Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


14 listopada 2012

Likwidacja przejścia dla pieszych rejonie ulicy Bonifraterskiej

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Drogi miejskie, Warszawa

Wniosek o zmianę godzin załączania oświetlenia ulicznego w Warszawie

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Interwencje, Warszawa

6 listopada 2012

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat wiaduktu łączącego ul. Geodezyjną z terenem CH Marki w węźle „IKEA” na drodze ekspresowej S-8 w Warszawie

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

( więcej >> )

Kategoria: Drogi krajowe, Warszawa — Tagi:

22 października 2012

Informacja o procedurze stosowania dźwiękowych systemów informacji pasażerskiej w pojazdach komunikacji miejskiej

Zarząd Transportu Miejskiego

( więcej >> )

Kategoria: Autobusy, Tramwaje, Warszawa

Informacja o liczbie przystanków komunikacji miejskiej obsługiwanych przez ZTM

Zarząd Transportu Miejskiego

( więcej >> )

Kategoria: Autobusy, Tramwaje, Warszawa

14 października 2012

Rezygnacja z dotacji unijnej na rozbudowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

Sz. P.  Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


Older Posts »