Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

13 grudnia 2013

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Numer w Wykazie Prac Rady Ministrów – UD114)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
( więcej >> )

Kategoria: Polska, Wnioski i uwagi

22 marca 2013

Wnioski i uwagi do opracowania pn. Studium wykonalności dla budowy linii dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław

Konsorcjum
Ingenieria IDOM Internacional S.A.
Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu

( więcej >> )

Kategoria: Kolej, Polska, Wnioski i uwagi — Tagi:

12 lutego 2013

Wniosek o zmianę stałej organizacji ruchu w rejonie węzła Powązkowska, łączącego Aleję Armii Krajowej, Aleję Obrońców Grodna, ulicę Powązkowską oraz ul. Gen. Maczka w Warszawie

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

( więcej >> )


29 lipca 2012

Uwagi do projektu regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego placu Narutowicza w Warszawie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )


26 lipca 2012

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podskarbińskiej

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )


27 czerwca 2012

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej

Sz. P.  Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


28 maja 2012

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Patkowskiego

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


7 maja 2012

Wnioski w ramach konsultacji społecznych dotyczących inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej: od węzła z drogą wojewódzką 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką 721 w Wolicy”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

( więcej >> )


5 maja 2012

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )


4 maja 2012

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po pn. i płd. stronie ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


23 kwietnia 2012

Modyfikacja tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Marsa, Żołnierskiej i Rekruckiej

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
( więcej >> )


28 marca 2012

Wnioski do zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

( więcej >> )

Kategoria: Mazowsze, Planistyka, Wnioski i uwagi — Tagi:

26 marca 2012

Wnioski w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia-Lublin-Dorohusk-Granica Państwa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

( więcej >> )

Kategoria: Kolej, Polska, Wnioski i uwagi

13 lutego 2012

Wnioski w sprawie przeprowadzenia ponownej procedury środowiskowej dla północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Drogi krajowe, Wnioski i uwagi — Tagi:

4 stycznia 2012

Systemowe działania na rzecz rozwoju nowoczesnej komunikacji tramwajowej w Polsce

Sz. P. Radosław Stępień
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

( więcej >> )


24 listopada 2011

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wólki Węglowej

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa, Wnioski i uwagi — Tagi:

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru węzeł Marsa – Płowiecka

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa, Wnioski i uwagi — Tagi: ,

15 listopada 2011

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu placu Grzybowskiego

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa, Wnioski i uwagi — Tagi:

14 października 2011

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piekiełko

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa, Wnioski i uwagi — Tagi:

10 października 2011

Wniosek o pilne dostosowanie sygnalizacji świetlnych w Warszawie, na których odbywa się ruch tramwajowy, do obecnych wymogów prawnych

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


Older Posts »