Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

4 lipca 2012

Uwagi do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki (trzecie wyłożenie „2012”)

Sz. P. Janusz Werczyński – Burmistrz Miasta Marki

( więcej >> )


23 kwietnia 2012

Modyfikacja tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Marsa, Żołnierskiej i Rekruckiej

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
( więcej >> )


21 września 2010

Wnioski i uwagi do Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 na terenie gmin Milanówek i Grodzisk Mazowiecki

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Agua y Estructuras SA – Biuro Silesia

UM Milanówek – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

UMiG Grodzisk Mazowiecki

Starostwo Powiatu Grodziskiego

Pan Tomasz Hopko –
Pełnomocnik Burmistrza ds. Obwodnic i Autostrady
Pan Krzysztof Zdanowicz –
Kierownik Działu Planowania Przestrzennego MZDW

( więcej >> )

Kategoria: Drogi wojewódzkie, Mazowsze, Wnioski i uwagi — Tagi:

4 stycznia 2010

Raport dotyczący przeprowadzonej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku Kazuń – Leszno

 

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

( więcej >> )

Kategoria: Drogi wojewódzkie, Interwencje, Mazowsze — Tagi: ,

17 lutego 2009

Uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki

Grzegorz Benedykciński - Burmistrz gminy Grodzisk Mazowiecki

( więcej >> )


4 lutego 2009

Dotyczy prac przygotowawczych i planistycznych dla wybranych inwestycji drogowych obszaru metropolitalnego Warszawy

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

( więcej >> )