Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

27 maja 2013

Wniosek o rozszerzenie oferty taryfowej „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”

Zarząd Transportu Miejskiego
( więcej >> )


28 listopada 2012

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część wschodnia

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Planistyka — Tagi:

25 listopada 2012

Komunikacja w Pruszkowie – Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Prezydent Miasta Pruszkowa

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Komunikacja publiczna — Tagi:

18 listopada 2012

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część zachodnia

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Planistyka — Tagi:

4 lipca 2012

Uwagi do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki (trzecie wyłożenie „2012”)

Sz. P. Janusz Werczyński – Burmistrz Miasta Marki

( więcej >> )


30 maja 2012

Uwagi dotyczące budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu autostrady A2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Wydział Ochrony Środowiska

( więcej >> )


7 maja 2012

Wnioski w ramach konsultacji społecznych dotyczących inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej: od węzła z drogą wojewódzką 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką 721 w Wolicy”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

( więcej >> )


13 lutego 2012

Wnioski w sprawie przeprowadzenia ponownej procedury środowiskowej dla północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Drogi krajowe, Wnioski i uwagi — Tagi:

3 lutego 2012

Funkcjonowanie i kursowanie linii strefowej uzupełniającej L11

Sz. P. Jan Starzyński – Prezydent Miasta Pruszkowa
( więcej >> )


10 października 2011

Uwagi do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki (drugie wyłożenie)

Sz. P. Janusz Werczyński Burmistrz Miasta Marki

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Planistyka — Tagi:

1 października 2011

Uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Pruszkowa, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat

Sz.P. Jan Starzyński – Prezydent Miasta Pruszkowa
( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Parkingi, Wnioski i uwagi — Tagi:

21 lutego 2011

Wnioski do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Drogi krajowe, Wnioski i uwagi — Tagi: ,

10 sierpnia 2010

Wnioski do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Drogi krajowe, Wnioski i uwagi — Tagi:

9 sierpnia 2010

Uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt

Sz. P. Sławomir Maciej Mazur – Wójt Gminy Nieporęt

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Planistyka, Wnioski i uwagi — Tagi:

8 sierpnia 2010

Uwagi do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki

Sz. P. Janusz Werczyński – Burmistrz Miasta Marki

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Planistyka, Wnioski i uwagi — Tagi:

29 czerwca 2010

Wnioski w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą woj. nr 579 w Radziejowicach do węzła z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Drogi krajowe, Wnioski i uwagi — Tagi:

23 czerwca 2010

Uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nadarzyn

Pan Janusz Grzyb – Wójt gminy Nadarzyn

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Planistyka, Wnioski i uwagi — Tagi:

21 czerwca 2010

Wniosek o zwolnienie rowerów z opłat za przewóz

 

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp z o.o.

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Interwencje, Kolej, Rowery — Tagi:

31 maja 2010

Wnioski do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raszyn

Urząd Gminy Raszyn

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Planistyka, Wnioski i uwagi — Tagi: ,

21 kwietnia 2010

Przebieg Trasy Olszynki Grochowskiej w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nieporęt

Marszałek Województwa Mazowieckiego

( więcej >> )


Older Posts »