Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

22 marca 2013

Wnioski i uwagi do opracowania pn. Studium wykonalności dla budowy linii dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław

Konsorcjum
Ingenieria IDOM Internacional S.A.
Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu

( więcej >> )

Kategoria: Kolej, Polska, Wnioski i uwagi — Tagi:

7 listopada 2012

Wniosek o remont zachodnich schodów na przystanku Warszawa Ochota

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

( więcej >> )

Kategoria: Kolej, Warszawska Mapa Barier

26 marca 2012

Wnioski w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia-Lublin-Dorohusk-Granica Państwa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

( więcej >> )

Kategoria: Kolej, Polska, Wnioski i uwagi

28 września 2010

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wyników badań potoków pasażerskich i struktury biletów w pociągach spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

( więcej >> )

Kategoria: Kolej, Mazowsze, Wnioski i uwagi — Tagi:

21 czerwca 2010

Wniosek o zwolnienie rowerów z opłat za przewóz

 

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp z o.o.

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Interwencje, Kolej, Rowery — Tagi:

16 marca 2010

Dotyczy udostępniania materiałów projektowych i studialnych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Biuro Strategii i Ochrony Środowiska

( więcej >> )

Kategoria: Interwencje, Kolej — Tagi:

21 lutego 2010

Odwołanie od decyzji ws. nieudostępnienia informacji publicznej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Centrum Realizacji Inwestycji

( więcej >> )

Kategoria: Interwencje, Kolej — Tagi: ,

Wniosek w sprawie opracowania dotyczącego połączenia kolejowego Warszawa – Płock

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

( więcej >> )

Kategoria: Kolej, Mazowsze, Wnioski i uwagi — Tagi:

25 stycznia 2010

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – Wstępne Studium Wykonalności dla zadania „Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego”

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny w Warszawie

( więcej >> )

Kategoria: Kolej, Wnioski i uwagi — Tagi: ,

23 stycznia 2010

Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej nr 1 Warszawa – Łódź, etap II, lot A

Pan Michał Kiełsznia – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
za pośrednictwem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

( więcej >> )

Kategoria: Kolej, Odwołania — Tagi:

26 września 2009

Uwagi i wnioski do zakresu opracowania „Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego”

Pan Paweł Zejer
Kierownik Projektu „Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy WWK” – ScottWilson

( więcej >> )