Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

7 listopada 2012

Wniosek o remont zachodnich schodów na przystanku Warszawa Ochota

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zwracamy się z prośbą do spółki PKP Polskie Linie kolejowe S.A. o podjęcie działań mających na celu przebudowę zachodniego zejścia na peron stacji PKP Warszawa Ochota. Zachowanie tego dojścia jest niezbędne dla zapewnienia łatwych przesiadek pomiędzy pociągami a autobusami i tramwajami na Pl. Zawiszy.

Proponujemy rozwiązanie mające na celu zarówno odtworzenie schodów, jak i dostosowanie stacji do potrzeb tych użytkowników, którzy nie są w stanie korzystać ze schodów – rodziców z wózkami dziecięcymi, osób starszych, podróżnych z ciężkim bagażem, rowerzystów, a także osób niepełnosprawnych. Obecnie na przystanku funkcjonuje podnośnik, jednak ze względu na ograniczoną nośność oraz przeznaczenie jedynie dla osób niepełnosprawnych nie rozwiązuje w pełni tych problemów. Na problemy z korzystaniem takich urządzeń wskazuje między innymi Marek Sołtys, który łącznie z wózkiem waży powyżej dopuszczalnych 225 kg.

Poniżej zamieszczamy schematyczny rysunek przedstawiający naszą propozycję. Zakłada ona zwężenie schodów oraz dobudowę windy umożliwiającej zjazd na poziom peronu. Problem zbyt wąskiej skrajni można rozwiązać dzięki zastosowaniu barier lub ścian odgradzających zejście od torów kolejowych. Podobnie rozwiązano problem zapewnienia dojścia do wind na stacjach warszawskiego metra. Dzięki takiemu rozwiązaniu przystanek PKP Ochota będzie wreszcie dostępny dla wszystkich pasażerów.

Rys. 1. Proponowane lokalizacje schodów i windy po przebudowie (źródło: zumi.pl)

Zachęcamy do analizy i wykorzystania naszego rozwiązania, gdyż obecnie nie istnieje żaden inny sposób na zapewnienie pełnej dostępności stacji bez gruntownej przebudowy jednego z pozostałych dojść.

Kategoria: Kolej, Warszawska Mapa Barier