Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

13 grudnia 2013

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Numer w Wykazie Prac Rady Ministrów – UD114)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
( więcej >> )

Kategoria: Polska, Wnioski i uwagi

22 marca 2013

Wnioski i uwagi do opracowania pn. Studium wykonalności dla budowy linii dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław

Konsorcjum
Ingenieria IDOM Internacional S.A.
Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu

( więcej >> )

Kategoria: Kolej, Polska, Wnioski i uwagi — Tagi:

26 marca 2012

Wnioski w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia-Lublin-Dorohusk-Granica Państwa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

( więcej >> )

Kategoria: Kolej, Polska, Wnioski i uwagi

7 marca 2011

Uwagi do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – uzupełnienie

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Polska, Wnioski i uwagi, inne — Tagi:

28 lutego 2011

Uwagi do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Polska, Wnioski i uwagi — Tagi:

23 grudnia 2010

Uwagi do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015

Ministerstwo Infrastruktury
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

( więcej >> )


23 września 2010

Uwagi do Strategii Rozwoju Transportu – Założeń

Ministerstwo Infrastruktury

( więcej >> )


29 stycznia 2010

Udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących środowiska

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

( więcej >> )

Kategoria: Opinie, Polska — Tagi:

12 maja 2009

Wnioski w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr S8

Sz. P. Lech Magrel Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

( więcej >> )