Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

24 września 2013

Uwagi do projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Marszałek Województwa Mazowieckiego
( więcej >> )

Kategoria: Mazowsze, Planistyka

28 września 2012

Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

( więcej >> )


28 marca 2012

Wnioski do zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

( więcej >> )

Kategoria: Mazowsze, Planistyka, Wnioski i uwagi — Tagi:

22 lipca 2011

Wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki

Grzegorz Benedykciński – Burmistrz miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki

( więcej >> )

Kategoria: Mazowsze, Planistyka, Wnioski i uwagi — Tagi:

21 marca 2011

Uwagi w konsultacjach społecznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A2 na odcinku Warszawa – Kukuryki

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

( więcej >> )


28 września 2010

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wyników badań potoków pasażerskich i struktury biletów w pociągach spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

( więcej >> )

Kategoria: Kolej, Mazowsze, Wnioski i uwagi — Tagi:

21 września 2010

Wnioski i uwagi do Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 na terenie gmin Milanówek i Grodzisk Mazowiecki

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Agua y Estructuras SA – Biuro Silesia

UM Milanówek – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

UMiG Grodzisk Mazowiecki

Starostwo Powiatu Grodziskiego

Pan Tomasz Hopko –
Pełnomocnik Burmistrza ds. Obwodnic i Autostrady
Pan Krzysztof Zdanowicz –
Kierownik Działu Planowania Przestrzennego MZDW

( więcej >> )

Kategoria: Drogi wojewódzkie, Mazowsze, Wnioski i uwagi — Tagi:

12 kwietnia 2010

Wnioski do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: Płońsk – Czosnów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

( więcej >> )

Kategoria: Drogi krajowe, Mazowsze, Wnioski i uwagi — Tagi:

21 lutego 2010

Wniosek w sprawie opracowania dotyczącego połączenia kolejowego Warszawa – Płock

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

( więcej >> )

Kategoria: Kolej, Mazowsze, Wnioski i uwagi — Tagi:

14 lutego 2010

Uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki.

Grzegorz Benedykciński – Burmistrz miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki

( więcej >> )


4 stycznia 2010

Raport dotyczący przeprowadzonej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku Kazuń – Leszno

 

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

( więcej >> )

Kategoria: Drogi wojewódzkie, Interwencje, Mazowsze — Tagi: ,