Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

28 listopada 2012

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część wschodnia

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

W związku z obwieszczeniem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 22 października 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Mirków i terenów przyległych – część wschodnia, prosimy o rozpatrzenie następujących wniosków:

  1. Zapewnić rezerwę terenu umożliwiającą zaprojektowanie pasów do lewoskrętów i/lub ronda na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ul. Mirkowską.
  2. Zapewnić rezerwę terenu umożliwiającą zaprojektowanie chodnika oraz ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego, a także przejść dla pieszych z azylami w ciągu Al. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mirkowską do granicy wsi Habdzin.

Uzasadnienie:

Obecnie Al. Wojska Polskiego jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 721.Wąska jedniojezdniowa ulica o dużym natężeniu ruchu jest niebezpieczna dla rowerzystów i pieszych chcących przedostać się na drugą stronę jezdni. Brak chodnika stanowi zagrożenie dla mieszkańców gminy, zmuszonych do poruszania się skrajem jezdni.

  1. Utrzymać rezerwę pod nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gminy i miasta Konstancin-Jeziorna.

Uzasadnienie:

Nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 721 zapisany jest w Studiach Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miast i gmin: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Józefów oraz Wiązowna. Droga ta, wraz z nowym mostem przez Wisłę, stanowi istotny element drogowego układu komunikacyjnego aglomeracji Warszawskiej. Wytworzenie nowego przebiegu na terenie gminy i miasta Konstancin-Jeziorna jest niezwykle istotne ze względów funkcjonalno-ruchowych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Kategoria: Aglomeracja, Planistyka — Tagi: