Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

23 kwietnia 2012

Modyfikacja tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Marsa, Żołnierskiej i Rekruckiej

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Wprowadzenie 13 kwietnia br. czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Marsa, Żołnierskiej i Rekruckiej, związane z przebudową tego skrzyżowania, spowodowało poważne utrudnienia w ruchu obserwowane na dużym obszarze.Zaobserwowanym skutkiem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu jest blokowanie się węzła ulicy Żołnierskiej z ulicą Strażacką oraz węzła Marsa z Trasą Siekierkowską. Duże zaburzenia płynności ruchu i korki zaobserwowano również w układzie ulicznym dzielnic Rembertów, Pragi Południe i Wawer oraz miast sąsiednich Ząbek i Zielonki. Utrudniania w tak dużej skali przekładają się na straty czasu i paliwa oraz skutkują wzrostem emisji niskiej do powietrza ze źródeł liniowych.
W naszej ocenie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, w której pozostawiono większość obsługiwanych przez to skrzyżowanie relacji przy jednoczesnym ograniczeniu przekrojów wlotów, nie jest rozwiązaniem optymalnym w zaistniałych okolicznościach. Aby w znaczących sposób polepszyć warunki funkcjonowania tego skrzyżowania w fazie przebudowy należy rozszerzyć zakres projektu czasowej organizacji ruchu poza obszar skrzyżowania i wytyczyć objazdy dla części relacji. SISKOM proponuje następujące modyfikacje czasowej organizacji ruchu.
1. Wyeliminować z obrębu skrzyżowania Marsa – Żołnierska wszystkie relacje skrętu w lewo, za wyjątkiem dominującej relacji skrętu w lewo z ulicy Marsa w ulicę Żołnierską.
2. Pozostawić na skrzyżowaniu możliwości realizacji następujących relacji:
a) prawoskręt z ulicy Żołnierskiej w ulicę Marsa realizować na wydzielonym pasie przeznaczonym wyłącznie do prawo skrętu, ponieważ jest to jedna z dwóch najbardziej obciążonych relacji obsługiwanych przez to skrzyżowanie;
b) lewoskręt z ulicy Marsa w ulicę Żołnierską realizować na wydzielonym pasie do lewoskrętu w ulicy Marsa ponieważ jest to jedna z dwóch najbardziej obciążonych relacji obsługiwanych przez to skrzyżowanie;
c) zapewnić możliwość przejazdu na wprost z ulicy Żołnierskiej w ulicę Rekrucką – na wydzielonym pasie do jazdy na wprost;
d) zapewnić możliwość przejazdu na wprost z ulicy Rekruckiej w ulicę Żołnierską pasem do jazdy na wprost i do skrętu w prawo;
e) relacje jazdy na wprost w ciągu ulicy Marsa realizować pasami do jazdy na wprost i do skrętu wprawo;
f) prawoskręty Marsa – Żołnierska, Rekrucka – Marsa oraz Marsa – Rekrucka realizować na pasach do jazdy na wprost i do skrętu w prawo.
3. Wytyczyć objazd zlikwidowanej relacji skrętu w lewo z ulicy Żołnierskiej w ulicę Marsa (w kierunku Rembertowa) poprzez postawienie tablic informacyjnych ze schematem (F-8) na ulicy Żołnierskiej przez skrzyżowaniem z ulicą Czwartaków oraz przed węzłem z ulicą Strażacką. – zalecany objazd ulicą Strażacką, Chruściela i Cyrulików do ulicy Marsa.
4. Wytyczyć objazd brakującej relacji Rekrucka – Marsa (w kierunku Trasy Siekierkowskiej) ulicami Korkową, Stepową, Okularową do skrzyżowania Marsa z ulicą Chełmżyńską, w tym celu ustawić tablicę (F-8) ze schematem.
5. Wytyczyć objazd dla brakującej relacji skrętu w lewo dla jadących ulicą Marsa od strony Rembertowa w Rekrucką poprzez skierowanie ruchu na objazd ulicami Komandosów, Grzybową, Korkową (ustawienie tablicy F-8 ze schematem w rejonie przejazdu kolejowego w centrum Rembertowa) oraz dodatkowo znakiem F-7b w rejonie ul. Żołnierskiej, kierującym chcących skręcić w lewo do skrzyżowania ulic Marsa z ulicą Okularową i Chełmżyńską.
6. Postulujemy zastosowanie analogicznego rozwiązania czasowej organizacji ruchu dla drugiego etapu przebudowy skrzyżowania Marsa i Żołnierskiej.
7. Przebudowę skrzyżowania ulic Marsa, Okularowej i Chełmżyńskiej rozpocząć po zakończeniu przebudowy skrzyżowania ulic Marsa, Żołnierskiej i Rekruckiej.

Załączniki:
1) Schemat postulowanej czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Marsa – Żołnierska

Do wiadomości:
1) Pan Janusz Galas
Inżynier Ruchu m.st. Warszawy

2) Pan Wiesław Witek
Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym