Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

14 listopada 2012

Likwidacja przejścia dla pieszych rejonie ulicy Bonifraterskiej

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Drogi miejskie, Warszawa

23 kwietnia 2012

Modyfikacja tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Marsa, Żołnierskiej i Rekruckiej

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
( więcej >> )


30 czerwca 2011

Budowa tunelu w ciągu ul. Puławskiej jako elementu węzła z drogą ekspresową S2 – Południową Obwodnicą Warszawy

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


19 kwietnia 2011

Uwagi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla opracowania i odbioru dokumentacji budowlanej modernizacji ulicy Kawęczyńskiej na odcinku ul. Ząbkowska – ul. Otwocka

Urząd Dzielnicy Praga-Północ

( więcej >> )


21 grudnia 2010

Wnioski w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej, na odcinku od Ronda „Żaba” do wjazdu na teren CH Targówek w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy
( więcej >> )


13 października 2010

Przywrócenie nawierzchni ul. Śródziemnomorskiej do stanu sprzed rozbudowy Al. Wilanowskiej

Sz. P. Anna Piotrowska – Dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych

( więcej >> )


6 października 2010

Wniosek o zmianę stałej organizacji ruchu na ulicy Jeżewskiego

Urząd Dzielnicy Usynów m.st. Warszawy

( więcej >> )


6 września 2010

Opinia SISKOM do projektu modernizacji układu komunikacyjnego w rejonie Placu Narutowicza

Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Drogi miejskie, Opinie, Warszawa — Tagi:

10 sierpnia 2010

Wniosek w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy ul. Czerniakowskiej-Bis na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Augustówka oraz ul. Augustówka na odcinku od ul. Antoniewskiej do ul. Powsińskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy
za pośrednictwem
Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy

( więcej >> )


19 lipca 2010

Uwagi dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Pani Grażyna Lendzion – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy

( więcej >> )


29 czerwca 2010

Propozycje SISKOM dotyczące małych usprawnień układu komunikacyjnego

Pani Grażyna Lendzion - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Drogi miejskie, Warszawa, Wnioski i uwagi — Tagi:

6 kwietnia 2010

Wnioski w sprawie organizacji ruchu w Alejach Jerozolimskich

Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

( więcej >> )


22 marca 2010

Wniosek w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu budowy Trasy „Krasińskiego” na odcinku Pl. Wilsona – ul. Budowlana

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

( więcej >> )


7 marca 2010

Wniosek dotyczący zakresu Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej, na odcinku od Ronda „Żaba” do wjazdu na teren CH Targówek w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

 Biuro Ochrony Środowiska

( więcej >> )


OŚWIADCZENIE w związku z odwołaniem SISKOM – Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji od decyzji środowiskowej dla ul. Tysiąclecia

W związku z odwołaniem SISKOM – Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji od decyzji środowiskowej dla ul. Tysiąclecia informujemy, że ( więcej >> )


24 lutego 2010

Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła „Żaba” do ul. Grochowskiej w Warszawie

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
za pośrednictwem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

( więcej >> )

Kategoria: Drogi miejskie, Odwołania — Tagi:

3 września 2009

wnioski dot.: Przebudowy ul. Modlińskiej na odc. : kanał żerański – ul. Aluzyjna

Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy
( więcej >> )


26 czerwca 2009

Wnioski do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Modlińskiej


Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy

( więcej >> )


16 marca 2009

Wniosek o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Strażackiej i Chełmżyńskiej.

Zarząd Dróg Miejskich m.st. Warszawy

00-801 Warszawa ul. Chmielna 120
( więcej >> )