Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

21 grudnia 2010

Wnioski w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej, na odcinku od Ronda „Żaba” do wjazdu na teren CH Targówek w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy
( więcej >> )


8 października 2009

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Gilarskiej

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa, Wnioski i uwagi — Tagi: ,

26 stycznia 2009

Wniosek o wprowadzenie trasy tramwajowej w projektowanej alei Tysiąclecia

Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz – Prezydent m.st. Warszawy
Rada m.st. Warszawy
Pani Anna Piotrowska – Dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych
Pan Mieczysław Reksins -
Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy
Pan Wiesław Witek – Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
Pan Leszek Ruta – Dyrektor ZTM Warszawa
Pan Krzysztof Karos – Prezes Zarządu Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Pani Jolanta Koczorowska – Burmistrz Dzielnicy Praga Północ
Rada Dzielnicy Praga Północ
Pan Tomasz Kucharski -Burmistrz Dzielnicy Praga Południe
Rada Dzielnicy Praga Południe
Pan Grzegorz Zawistowski – Burmistrz Dzielnicy Targówek
Rada Dzielnicy Targówek
Transprojekt Gdański
Media
( więcej >> )