Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

19 kwietnia 2011

Uwagi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla opracowania i odbioru dokumentacji budowlanej modernizacji ulicy Kawęczyńskiej na odcinku ul. Ząbkowska – ul. Otwocka

Urząd Dzielnicy Praga-Północ

( więcej >> )


26 stycznia 2009

Wniosek o wprowadzenie trasy tramwajowej w projektowanej alei Tysiąclecia

Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz – Prezydent m.st. Warszawy
Rada m.st. Warszawy
Pani Anna Piotrowska – Dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych
Pan Mieczysław Reksins -
Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy
Pan Wiesław Witek – Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
Pan Leszek Ruta – Dyrektor ZTM Warszawa
Pan Krzysztof Karos – Prezes Zarządu Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Pani Jolanta Koczorowska – Burmistrz Dzielnicy Praga Północ
Rada Dzielnicy Praga Północ
Pan Tomasz Kucharski -Burmistrz Dzielnicy Praga Południe
Rada Dzielnicy Praga Południe
Pan Grzegorz Zawistowski – Burmistrz Dzielnicy Targówek
Rada Dzielnicy Targówek
Transprojekt Gdański
Media
( więcej >> )