Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

12 lutego 2013

Wniosek o zmianę stałej organizacji ruchu w rejonie węzła Powązkowska, łączącego Aleję Armii Krajowej, Aleję Obrońców Grodna, ulicę Powązkowską oraz ul. Gen. Maczka w Warszawie

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM zwraca się z prośbą o zmianę stałej organizacji ruchu w rejonie węzła Powązkowska, łączącego Aleję Armii Krajowej, Aleję Obrońców Grodna, ulicę Powązkowską oraz ul. Gen. Maczka w Warszawie.

Proponowana zmiana ma mieć miejsce na południowo-wschodniej jezdni zbierająco-rozprowadzającej, na której przeplata się ruch z Alei Prymasa Tysiąclecia – Aleja Armii Krajowej (relacja południowy wschód – północny wschód) oraz ruch z Alei Obrońców Grodna (droga ekspresowa S8) na Rondo Ofiar Katynia (Rys. 1).

Korekta organizacji ruchu polegać ma na dopuszczeniu jazdy środkowym pasem ruchu w lewo (tj. z Alei Prymasa Tysiąclecia w Aleję Armii Krajowej) oraz na wprost (tj. z Alei Prymasa Tysiąclecia na Rondo Ofiar Katynia), poprzez wprowadzenie na środkowym pasie znaków P-8e, likwidację znaku P-21b przy nosie wyspy oraz przedłużenie znaku P-3b pomiędzy pasem środkowym, a skrajnym prawym co najmniej do nosa wyspy (Rys. 2).

Uzasadnienie:

Istniejąca stała organizacja ruchu wymusza na kierowcach chcących zjechać z Alei Prymasa Tysiąclecia na Rodno Ofiar Katynia zmianę pasa ruchu na skrajny prawy, a co za tym idzie ustąpienie pierwszeństwa. Niejednokrotnie wiąże się to z gwałtownym zmniejszeniem prędkości, a w skrajnych przypadkach z zatrzymaniem pojazdu na środkowym pasie, co prowadzi do obniżenia płynności ruchu oraz pogorszenia się warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rys. 1. Istniejąca stała organizacja ruchu (źródło: zumi.pl)

Rys. 2. Proponowana stała organizacja ruchu (źródło: opracowanie własne)

W naszej opinii wprowadzenie proponowanej stałej organizacji ruchu przyczyni się do zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej.