Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

30 czerwca 2011

Budowa tunelu w ciągu ul. Puławskiej jako elementu węzła z drogą ekspresową S2 – Południową Obwodnicą Warszawy

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

w dniu 19 maja 2011 r. przedstawiciel SISKOM uczestniczył w zorganizowanej w Urzędzie Dzielnicy Ursynów publicznej dyskusji Rady Dzielnicy na temat wpływu budowanej obecnie Południowej Obwodnicy Warszawy (drogi ekspresowej S2 i S79) na układ komunikacyjny Ursynowa.

Na spotkaniu przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, iż w ramach budowy węzła Puławska w ciągu ulicy Puławskiej powstanie tunel w stanie surowym , tj. bez zjazdów do niego, który następnie zostanie zasypany.

Ponadto przyznał, że w związku z brakiem funduszy i dokumentacji projektowej dla ciągu dalszego obwodnicy (tunel pod Ursynowem i dalej przez Wisłę do dzielnicy Wawer) postanowiono zmienić projekt budowlano-wykonawczy węzła Puławska.

Jednocześnie Stowarzyszenie stwierdza następujące fakty:

– budowa Południowej Obwodnicy Warszawy jest poważnie opóźniona,

– budowa węzła Puławska znajduje się na bardzo wczesnym etapie, co prawdopodobnie wynika z procedur związanych ze zmianą projektu budowlano-wykonawczego i uzyskaniem nowego pozwolenia na budowę.

W naszej ocenie opóźnienie w budowie całej inwestycji (odcinek Marynarska – Lotnisko – Puławska) może wynosić nawet rok i nie widzimy szans na to, żeby droga była gotowa zgodnie z terminem, czyli w kwietniu 2012 roku.

Uważamy, że budowa i zasypanie tunelu drogowego w ciągu ulicy Puławskiej jest działaniem pozbawionym sensu ekonomicznego. Wydane zostaną publiczne pieniądze na konstrukcję, która nie będzie mogła być wykorzystana przez społeczeństwo. Dotychczasowe przypadki pozostawiania konstrukcji w stanie surowym do realizacji w późniejszym etapie, np. parkingu podziemnego w rejonie Placu Wilsona wskazują, że do takich inwestycji się nie wraca. Absurdalna będzie również ponowna przebudowa nowego węzła drogowego, który zgodnie ze sztuką powinien służyć co najmniej dekadę nie wymagając jakichkolwiek inwestycji.

W związku z powyższym Stowarzyszenie wnioskuje o podjęcie przez właściwe urzędy następujących działań:

  1. 1. Poinformowania opinii publicznej nt. rzeczywistego stanu zaawansowania budowy drogi ekspresowej S2 i S79 na odcinku Marynarska – Lotnisko – Puławska.
  2. 2. Przeprowadzenia bezstronnej analizy ekonomicznej, która wykaże, czy koszty związane z działaniem niefunkcjonalnego węzła są wyższe niż budowa od razu całego tunelu[1].

Podkreślamy, że podstawową motywacją tego pisma nie jest pożądane skądinąd udrożnienie ulicy Puławskiej. Jest to obecnie niemożliwe ze względu na błędną politykę przestrzenną samorządów graniczących z Warszawą od południa, zezwalających na niekontrolowaną zabudowę mieszkaniową.

Brak tunelu w ciągu ulicy Puławskiej oznacza, że węzeł Puławska, na którym przez co najmniej dekadę będzie się kończyć Południowa Obwodnica Warszawy, nie umożliwi sprawnego wjazdu na obwodnicę. Tym samym bardzo kosztowna inwestycja publiczna będzie przykładem źle wydanych pieniędzy publicznych.


[1] Chodzi oczywiście wyłącznie o zwiększenia kosztów wynikające z budowy całego tunelu.