Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

14 maja 2012

Ponowienie wniosku o uzupełnienie Studium komunikacyjnego rejonu dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem wylotu trasy S7 na Gdańsk

Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

( więcej >> )


2 lutego 2011

Opinia do raportu końcowego Studium obsługi komunikacyjnej wschodniej części obszaru dzielnicy Białołęka

Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy
( więcej >> )

Kategoria: Studia komunikacyjne, Warszawa — Tagi:

5 października 2010

Wnioski i uwagi do Studium obsługi komunikacyjnej wschodniej części obszaru dzielnicy Białołęka – etap I

Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

( więcej >> )


29 marca 2010

Wniosek w sprawie wykonania opracowania Studium komunikacyjne rejonu dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem wylotu trasy S7 na Gdańsk

Pan Mieczysław Reksnis – Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

( więcej >> )


26 września 2009

Uwagi i wnioski do zakresu opracowania „Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego”

Pan Paweł Zejer
Kierownik Projektu „Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy WWK” – ScottWilson

( więcej >> )