Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

22 lipca 2011

Wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki

Grzegorz Benedykciński – Burmistrz miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki

( więcej >> )

Kategoria: Mazowsze, Planistyka, Wnioski i uwagi — Tagi:

31 maja 2010

Wnioski do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raszyn

Urząd Gminy Raszyn

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Planistyka, Wnioski i uwagi — Tagi: ,

29 marca 2010

Dotyczy projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

( więcej >> )


14 lutego 2010

Uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki.

Grzegorz Benedykciński – Burmistrz miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki

( więcej >> )


17 stycznia 2010

Dotyczy projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice

 

Pan Adam Struzik- Marszałek Województwa Mazowieckiego
prof. dr hab.
Zbigniew Strzelecki – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego
Pan Jan Starzyński
– Prezydent Miasta Pruszków
Pan Krzysztof Kondraciuk –
Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

( więcej >> )


10 stycznia 2010

Uwagi do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice

Urząd Gminy Michałowice


( więcej >> )


17 lutego 2009

Uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki

Grzegorz Benedykciński - Burmistrz gminy Grodzisk Mazowiecki

( więcej >> )