Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

18 grudnia 2012

Ograniczenia w budżecie ZTM

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


22 czerwca 2011

Opinia na temat ostatnich działań ZDM w sprawie dostosowania przestrzeni miejskiej do potrzeb wszystkich użytkowników

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Opinie, Planistyka, Warszawa — Tagi:

7 maja 2011

Opinia do projektu zmian w układzie linii komunikacyjnych Wawra, Wesołej i Rembertowa, opracowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego

Sz. P. Leszek Ruta – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

( więcej >> )


6 kwietnia 2011

Dotyczy opinii komunikacyjnej z dn. 07.03.2011 r., sygn. WI JD 7111-13/11

Sz. P. Elżbieta Anna Smolińska – Starosta Powiatu Pruszkowskiego

( więcej >> )


9 marca 2011

Wniosek o odstąpienie od wprowadzenia podwyżek cen biletów ZTM

Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Komunikacja publiczna, Opinie, Warszawa — Tagi:

19 listopada 2010

Opinia w sprawie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Przyczółkowej

Sz. P. Janusz Galas – Inżynier Ruchu m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Opinie, Rowery — Tagi:

6 września 2010

Opinia SISKOM do projektu modernizacji układu komunikacyjnego w rejonie Placu Narutowicza

Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Drogi miejskie, Opinie, Warszawa — Tagi:

29 stycznia 2010

Udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących środowiska

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

( więcej >> )

Kategoria: Opinie, Polska — Tagi: