Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

28 września 2012

Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

( więcej >> )


29 lipca 2012

Uwagi do projektu regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego placu Narutowicza w Warszawie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )


26 lipca 2012

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podskarbińskiej

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )


20 lipca 2012

Wniosek o zmianę stałej organizacji ruchu w rejonie węzła Powązkowska

Sz. P. Wojciech Jezierski – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem

( więcej >> )


4 lipca 2012

Uwagi do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki (trzecie wyłożenie „2012”)

Sz. P. Janusz Werczyński – Burmistrz Miasta Marki

( więcej >> )


27 czerwca 2012

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej

Sz. P.  Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


30 maja 2012

Uwagi dotyczące budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu autostrady A2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Wydział Ochrony Środowiska

( więcej >> )


28 maja 2012

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Patkowskiego

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


14 maja 2012

Ponowienie wniosku o uzupełnienie Studium komunikacyjnego rejonu dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem wylotu trasy S7 na Gdańsk

Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

( więcej >> )


7 maja 2012

Wnioski w ramach konsultacji społecznych dotyczących inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej: od węzła z drogą wojewódzką 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką 721 w Wolicy”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

( więcej >> )


5 maja 2012

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )


4 maja 2012

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po pn. i płd. stronie ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


23 kwietnia 2012

Modyfikacja tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Marsa, Żołnierskiej i Rekruckiej

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
( więcej >> )


28 marca 2012

Wnioski do zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

( więcej >> )

Kategoria: Mazowsze, Planistyka, Wnioski i uwagi — Tagi:

26 marca 2012

Wnioski w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia-Lublin-Dorohusk-Granica Państwa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

( więcej >> )

Kategoria: Kolej, Polska, Wnioski i uwagi

22 marca 2012

Pilne dostosowanie sygnalizacji świetlnych do zmienionego natężenia ruchu tramwajowego na ciągach północ-południe w okresie ograniczeń w kursowania metra (21.03-9.04.)

Sz. P. Janusz Galas – Inżynier Ruchu m.st. Warszawy

( więcej >> )


13 lutego 2012

Wnioski w sprawie przeprowadzenia ponownej procedury środowiskowej dla północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Drogi krajowe, Wnioski i uwagi — Tagi:

Wniosek w sprawie uzupełnienia studium komunikacyjnego Bemowa i Bielan w związku z uchyleniem decyzji środowiskowej dla północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej

Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Drogi krajowe, Planistyka, Warszawa — Tagi:

3 lutego 2012

Funkcjonowanie i kursowanie linii strefowej uzupełniającej L11

Sz. P. Jan Starzyński – Prezydent Miasta Pruszkowa
( więcej >> )


12 stycznia 2012

Opracowanie zasad funkcjonowania szybkich linii autobusowych w Warszawie

Sz. P.  Hanna Gronkiewicz-Waltz -  Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Autobusy, Warszawa — Tagi:

« Newer PostsOlder Posts »