Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

3 października 2011

Wniosek o ustawienie stojaków rowerowych

Zarząd Terenów Publicznych oraz Zarząd Dróg Miejskich m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Rowery, Warszawa, Wnioski i uwagi — Tagi: ,

1 października 2011

Uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Pruszkowa, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat

Sz.P. Jan Starzyński – Prezydent Miasta Pruszkowa
( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Parkingi, Wnioski i uwagi — Tagi:

23 września 2011

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )


8 września 2011

Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy
( więcej >> )


30 sierpnia 2011

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )


22 lipca 2011

Wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki

Grzegorz Benedykciński – Burmistrz miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki

( więcej >> )

Kategoria: Mazowsze, Planistyka, Wnioski i uwagi — Tagi:

20 lipca 2011

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich

Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa, Wnioski i uwagi — Tagi:

15 lipca 2011

Funkcjonowanie priorytetu dla tramwajów na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich / Piastów Śląskich oraz w ciągu Powstańców Śląskich – Dywizjonu 303 – Obozowa – Młynarska

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy
( więcej >> )


14 lipca 2011

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa, Wnioski i uwagi — Tagi:

11 lipca 2011

Wniosek o wprowadzenie procedur oceny efektywności priorytetów dla tramwajów w zatwierdzanych projektach sygnalizacji świetlnej

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


Wniosek o udzielenie informacji na temat nowych i modernizowanych sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Marymonckiej

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


5 lipca 2011

Wniosek w sprawie ograniczenia liczby przystanków sieci tramwajowej

Sz. P. Leszek Ruta – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

( więcej >> )


30 czerwca 2011

Budowa tunelu w ciągu ul. Puławskiej jako elementu węzła z drogą ekspresową S2 – Południową Obwodnicą Warszawy

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


24 czerwca 2011

Wniosek o uprzywilejowanie komunikacji tramwajowej w ciągu ulic al. Krakowska – Grójecka – Aleje Jerozolimskie od pętli Okęcie do Dw. Centralnego

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


3 czerwca 2011

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru Ursynowa Północnego

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa, Wnioski i uwagi — Tagi:

27 maja 2011

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa, Wnioski i uwagi — Tagi:

7 maja 2011

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Opaczewskiej

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


19 kwietnia 2011

Uwagi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla opracowania i odbioru dokumentacji budowlanej modernizacji ulicy Kawęczyńskiej na odcinku ul. Ząbkowska – ul. Otwocka

Urząd Dzielnicy Praga-Północ

( więcej >> )


6 kwietnia 2011

Dotyczy opinii komunikacyjnej z dn. 07.03.2011 r., sygn. WI JD 7111-13/11

Sz. P. Elżbieta Anna Smolińska – Starosta Powiatu Pruszkowskiego

( więcej >> )


21 marca 2011

Uwagi w konsultacjach społecznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A2 na odcinku Warszawa – Kukuryki

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

( więcej >> )


« Newer PostsOlder Posts »